در این روز مـی‌توانید شرایطی را فراهم آورید کـه محیط کار را به منظور پرسنلتان دلپذیر تر کند.

مثلا مـی‌توانید اجازه دهید؛فقط همان یک روز هرهرجور دلش مـی‌خواهد لباس بپوشد،زمان ناهار موزیک پخش کنید و یـا حتی درون ساعت کاری بازی گروهی راه بیـاندازید. لطیفه درباره تفکرخلاق به منظور “مناسبت های ماه فوریـه” منتظر ما باشید.

. لطیفه درباره تفکرخلاق : لطیفه درباره تفکرخلاق ، لطیفه درباره تفکرخلاق
[فانتزی ها (طنز و…) – باشگاه بهروزي لطیفه درباره تفکرخلاق]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 12 Jul 2018 03:47:00 +0000